PRZEJĘCIE FUNKCJI
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Inspektor ochrony danych
 wprowadzony przez RODO to specjalista nadzorujący proces przetwarzania danych osobowych oraz wspomagający w tej tematyce administratora danych.

Oferowane przez nas przejęcie funkcji Inspektora ochrony danych jest skutecznym narzędziem do uzyskania kompleksowej obsługi przez doświadczonego prawnika. Dodatkowo stanowi to oszczędność dla administratora danych ponieważ eliminuje konieczność tworzenia dodatkowego etatu dla wewnętrznego pracownika. Stałe podnoszenie przez nas kwalifikacji, szeroka wiedza w zakresie ochrony danych osobowych oraz pozostałych gałęzi prawa gwarantuje spełnienie wymagań stawianych przez RODO oraz inne właściwe przepisy prawa.

Przejmując funkcję Inspektora ochrony danych wykonujemy na rzecz klienta czynności takie jak:

  • przygotowanie oraz aktualizacje dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, w tym odpowiednich procedur i klauzul informacyjnych;
  • przeprowadzanie corocznego audytu w zakresie zgodności procesów przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych zainteresowanych podmiotów,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,
  • opracowywanie oraz opiniowanie umów, regulaminów, klauzul, oświadczeń oraz innych dokumentów z zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,
  • wsparcie w sytuacjach spornych z osobami, których dane dotyczą,
  • reprezentowanie administratora danych przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
  • doradztwo w zakresie procesów przetwarzania danych

Usługę przejęcia funkcji Inspektora ochrony danych świadczymy już od 99 zł miesięcznie.